21.100.000 16.880.000

–  Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức – Made in Germany
– 4 mặt nấu
– 1 mặt rán
– 17 mức công suất nấu
– Nhận nồi nhanh
– Tự động chống tràn
– Hẹn giờ tắt
– Công suất 1.2kw; 1.8kw; 2kw; 2,6kw; 0,75 – 2,2kw